Privatumo politika

Privatumo politika

SIA “Puse plus” pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą klientams

Informacija apie duomenų valdytoją

Mūsų pavadinimas  UAB “PUSE PLUS KAUNAS”, įmonės kodas: 111623918,                                juridinis adresas: Gaižiūnų g. 3, Kaunas, LT- 50128.   Su mumis galite susisiekti  adresu:                  Gaižiūnų g. 3, Kaunas, LT- 50128 arba el. pašto adresu:

Bendras mūsų įmonės asmens duomenų tvarkymo aprašymas

Pripažįstame, kas asmeninė informacija yra jūsų nuosavybė, ir tvarkysime ją konfidencialiai bei rūpestingai siekdami užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą.Šiame pranešime aprašoma, kaip tvarkome savo lientų, kurių duomenys gali tapti prieinami vykdant verslą, asmens duomenis.

Manome, kad jūs perskaitėte šį pranešimą ir sutikote su jo sąlygomis prieš naudodamiesi mūsų svetaine arba tapdami mūsų klientu.

Šio pranešimo tikslas – apžvelgti mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymo veiklą ir tikslus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta ir kituose dokumentuose ( pvz., paslaugų sutartyse, bendradarbiavimo sutartyse). Informuojame, kad šiame pranešime pateiktos asmens duomenų tvarkymo taisyklės taikomos tik tvarkant asmenų asmens duomenis.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis ir koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant:

  1. Paslaugų teikimas ir vykdymas, taip pat sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas ir saugumas.

Tuo tikslu turėtume Jus identifikuoti, užtikrinant pasiūlymų ir sutarčių parengimą, susisiekti su Jumis klausimais, susijusiais su paslaugos teikimu ir/ar sutarties vykdymu (įskaitant sąskaitų faktūrų išrašymą), kai kuriais atvejais, taip pat užtikrinti, nesumokėtų mokėjimų. Šiuo tikslu ir aukščiau nurodytais tikslais mums gali prireikti bent šių asmens duomenų: kliento vardas, pavardė, adresas

(kad būtų galima pristatytiužsakymą),  telefono numeris (kad kurjeris galėtų susiekti dėl užsakymo pristatymo laiko), elektroninio pašto adresas ( kad būtų galima atsiųsti išankstinio apmokėjimo sąskaitą).

Pagrindiniai teisiniai pagrindai, naudojami šiems tikslamas pasiekti:

-sutarties sudarymas ir vykdymas ( Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. pirmos pastraitos  b punktas);

-teisinių įsipareigojimų vykdymą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. pirmos pastraipos c punktas);

-mūsų teisėti interesai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

  1. b) Teikti informaciją apie mūsų naujienas, prekes, paslaugas, pasiūlymus.

Remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūsų nurodytos informacijos  gavimo  ar perdavimo būdu, galime atsiųsti Jums informaciją apie:

  • paslaugos ir mūsų veikla;
  • naudingi pasiūlymai;
  • nuolaidos, premijos, akcijos, loterijos ar dovanos;
  • galimybes dalyvauti įvairiuose konkursuose ar renginiuose;
  • ir priimti šventinius sveikinimus.

Šiuo tikslu mums gali prireikti bent šių asmens duomenų: kliento, vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Pagrindiniai teisiniai pagrindiniai, naudojami šiems tikslams pasiekti:

  • Jūsų sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
  • Mūsų teisėti interesai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio pirmos pastraipos f punktas), pavyzdžiui, užtikrinti bendravimą.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir mes daugiau netvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.